******
หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 

โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2  
ประเภทผู้เข้าอบรม :  
ชื่อ-นามสกุล : ***  
ตำแหน่ง : *** หากเป็นบุคลากร จะให้ป้อน ชื่อตำแหน่ง

หากเป็นนักศึกษา จะให้ป้อน ชั้นปี เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขา/งาน/กอง :  
หน่วยงาน/คณะ/สำนัก : ***  
เบอร์โทรศัพท์ :  
e-mail :  
facebook :  
ที่อยู่ :  
     
   
     
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th