หน้าแรก        
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
  • สำหรับผู้ดูแลระบบ
username :
password :
  [ สมัครสมาชิก ]
[ ลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อ 5712 หรือ SIP 2440 ]
username :
password :
 
 

โครงการอบรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลที่มี impact Factor สูง โดย คุณนัฐพล สีสุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elsevier และ คุณประภัย สุขอินและทีม บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 256 08.30 น.
ณ ห้องประชุม 406 คณะศิลปะศาสตร
5
30

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 5 กันยายน 256 เวลา 8.30-16.30
ณ จีรัง รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
49
120

 
 
 
ระบบประเมินระบบ ขอความกรุณาผู้ใช้ระบบนี้ทุกท่าน กรอบแบบประเมินนี้ด้วย เพื่อจะได้เนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบ
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873080 โทรสาร 053-878505
พัฒนาระบบโดย นายอาทิตย์ แก้วถาวร E-mail : arthit@mju.ac.th